Ändra inställningar för inställning av teckensnitt i Mac OS X

Mac OS X 10.6 förenklade teckensnittsutjämningen (anti-aliasing) för Mac OS X och alla appar inom den, men för vissa är förändringen ofödkommen. Om du känner att din skärm ser annorlunda ut, gör det förmodligen det, och ändringen kan vara väldigt djup på vissa LCD-skärmar. Med Terminal kan vi justera typsnittets utjämning till samma precision som vi kunde innan 10.6, så starta Terminal och skriv in följande kommando:

defaults -currentHost write -globalDomain AppleFontSmoothing -int 2

2 i slutet är för medium utjämning som kallades "best for flat panel", 1 är för lätt utjämning och 3 är för stark utjämning. När du har utfört kommandot ska du ladda om Finder och andra appar som är öppna för att se ändringarna i kraft, kan du ladda om Finder genom att döda det:

killall Finder

Nu kommer din utjämning av teckensnitt att återspeglas i de inställningar du valde.

Jag hittade den här hinten på MacWorld, där författaren klagade över hur teckensnitt såg i 10, 6 på Hackintosh Dell Mini 10v, förändringarna är mycket djupa på mindre skärmar och förbättringen var väldigt snäll på min Hackintosh Netbook (Acer Aspire) som väl.