Incheckning på Skype Beta

Jag har länge varit användare av Skype och nyligen har några av de funktioner som är unika för beta tagit upp min uppmärksamhet. I synnerhet njuter jag av den nya skärmdelningsfunktionaliteten. Ofta arbetar jag på distans och hittar skärmdelning viktig för samarbete. Om du inte redan har uppmanat jag dig att kryssa över till skype.com och ladda ner den nya betaversionen. Dessutom kan du nu använda dina SkypeOut-krediter för att få tillgång till deltagande offentliga Wi-Fi-hotspots över hela världen!