Hur justerar jag volymen på käftbenet?

A Jawbone är en Bluetooth-aktiverad, handsfree-mottagare för din mobiltelefon. Enheten har en Noise Assassin-funktion som blockerar bakgrundsbrus, så att den andra personen kan höra tydligt. Beroende på din omgivning och omgivande ljud kan du behöva justera volymen på headsetet för att höra på en bekväm nivå.

Käkben

Den ursprungliga brusreducerande funktionen kallades "Noise Shield". Du kan justera volymen på käftbenet genom att trycka på "Noise Shield Button". Tryck på knappen för att öka volymen stegvis. Det finns sex olika volymnivåer; volymen återställs till den lägsta nivån när den är helt igenom.

Jawbone 2 & Jawbone Prime

Volymen för Jawbone 2 och Jawbone Prime justeras på samma sätt. Tryck på "Noise Assassin Button" för att öka volymen på headsetet. Liksom det ursprungliga käftbenet återställs det till miniminivån när headsetet har nått maximal volym och när du trycker på knappen igen.

Käftben IKON

För att ändra volymen på Jawbone ICON måste du trycka på "ICON TALK KNAPP" och hålla den inne. Volymen ökar så länge som knappen är nedtryckt. Volymen återställs till den lägsta nivån efter att den når den högsta nivån.