Hur man byter servicemärke på en bärbar Dell-dator

När du byter ut moderkortet på din bärbara dator förlorar du tillgångs- och servicetaggposterna, som lagras i din bärbara dator och i Dell Utilities. Det här kanske inte verkar vara ett problem förrän du måste ansluta till Dells online-support för att lösa ett problem med din bärbara dator. Om Dells supportpersonal inte kan bekräfta dina servicekodnummer kan de inte verifiera din garanti och kan vägra att öppna en supportbiljett.

Steg 1

Dubbelklicka på filen Asset.com Utility. Klicka på "Setup" -knappen i fönstret "Dell Portables Asset Tag Utility".

Steg 2

Tryck på "Enter" när du uppmanas till "Tryck på Enter för att fortsätta eller Ctrl-C för att avsluta." Sätt in disketten i diskettenheten på din bärbara Dell-dator när du uppmanas till det. Tryck på "Enter" -tangenten.

Steg 3

Skriv "Y" -tangenten och tryck på "Enter" på tangentbordet för att skriva över disketten med Asset.com-verktyget.

Steg 4

Tryck på "Enter" för att stänga kommandofönstret. Starta om datorn.

Steg 5

Skriv "tillgång / s servicenummer" och ersätt "servicenummer" med den nya servicetaggen. Tryck på "Enter" -tangenten.

Tryck på "Y" för att bekräfta den nya servicetaggen. Ta bort disketten från enheten. Håll tangenterna "Ctrl" och "Alt" och tryck på "Radera" för att starta om den bärbara datorn. Släpp alla tangenter.