Hur man styr volymen för surroundljud med en DirecTV-fjärrkontroll

Att programmera ett surroundsystem för att fungera med din DirecTV-fjärrkontroll är en enkel process. Med rätt programmeringskod kan din DirecTV-fjärrkontroll styra surroundljudsystemets volym och eventuellt få tillgång till alla surroundljudsystems alternativ.

Hitta modellnumret på din DirecTV-fjärrkontroll. Den skrivs ut i fjärrkontrollens övre vänstra hörn.

Välj din fjärrkontrolls modellnummer på DirecTV: s webbsida för fjärrkontrollkod. Webbsidan är länkad i avsnittet Resurser. När du hittar fjärrkontrollens modellnummer på sidan klickar du på det. En annan webbsida visas.

Välj ljudlänken på sidan som dök upp.

Ange surroundljudsystemet. Skriv märke och modell (valfritt) i lämpliga rutor på sidan och välj sedan det. En femsiffrig programmeringskod visas.

Klicka på den första koden som visas. Ibland visas flera koder; Om den första koden du försöker inte fungerar kan du prova de andra koder.

Ställ "Mode Switch" till AV 2 på din DirecTV-fjärrkontroll. Detta gör din kontroll redo så att du kan lägga till din femsiffriga programmeringskod.

Håll "Mute" -knappen och "Select" -knappen på fjärrkontrollen intryckta tills den synliga ljusdioden (LED) blinkar två gånger.

Ange den femsiffriga programmeringskoden.

Testa installationen. Om du inte kan kontrollera surroundljudsystemets volym med DirecTV-fjärrkontrollen kan du prova en ny programmeringskod. Ställ "Mode Switch" till AV 2 på din DirecTV-fjärrkontroll. Tryck och håll ned "Mute" -knappen och "Select" -knappen tills den synliga lysdioden blinkar två gånger. Ange nästa femsiffriga programmeringskod i din lista. Fortsätt testa tills installationen fungerar.

Tips

Kontakta DirecTV kundtjänst om du inte hittar några koder som fungerar. Ibland har det koder som ännu inte har placerats på DirecTV-webbplatsen.

Varningar

Inte alla surroundljudsystem har koder som är kompatibla med DirecTV-fjärrkontroller. I så fall är en universell inlärningskontroll din bästa lösning.