Hur man håller ett hemtelefonnummer

Telefonnummerportabilitet gör det möjligt för konsumenter att överföra tjänster från ett kommunikationsföretag till ett annat utan att ändra deras telefonnummer. Mobilanvändare har gjort detta i flera år när de byter operatör. Hemtelefonanvändare som byter till en konkurrerande fasta operatörer använder samma teknik. Oavsett om du har bestämt dig för att byta ditt fasta företag eller gå helt trådlöst, så här gör du en smidig, framgångsrik switch och behåller ditt hemtelefonnummer.

Hur man håller ett hemtelefonnummer

Steg 1

Handla efter en ny operatör - antingen trådlös eller fast telefon - och gör ditt beslut baserat på planalternativ och servicetäckning. Välj en ny operatör genom att balansera behoven hos din familj eller ditt företag med din budget, inte på "bells and whistles" -funktionerna i en ny telefon.

Steg 2

Ring den nya operatören och se till att ditt hemnummer är bärbart.

Steg 3

Beställ växeln med den nya operatören du har valt. Ditt nya företag kommer att hantera informationen om överföringen. Övergången från ett hemtelefonföretag till ett annat bör ta några timmar. En fast telefon till trådlös switch kan ta ett par dagar.

Behåll din befintliga operatör så att det inte blir någon paus i tjänsten. Du kan fortsätta använda din gamla telefontjänst tills omkopplaren är klar.