Hur man skapar en loopantenn för en AM-radio

AM-radiomottagning kan vara lite knepigt med tanke på dess mycket riktade karaktär. Egenskaperna hos en välbyggd slingantenn och en kommersiellt köpt enhet är dock huvudsakligen kosmetiska. Eftersom AM-mottagning har nästan lika mycket att göra med plats som antennkonstruktion kan du bygga hemgjorda loopantenner och vara säker på att de kommer att vara nästan lika effektiva som köpta antenner.

Steg 1

Klipp högtalarkabeln i en 20-fots längd med de små trådknivarna.

Steg 2

Lämna ena änden av ledningen fri. Använd trådklipparna för att ta bort 1 tum isolering från högtalarkabeln i ena änden.

Steg 3

Pressa in de 12-gauge spadanslutningarna till den nakna tråden med hjälp av trådkrimparna.

Steg 4

Spola högtalarkabeln så tätt som möjligt och skapa ungefär en 10-tums spole. Säkra spolen som klockan 12, 3, 6 och 9 med dragkedjorna.

Skruva på spadklackarna på AM-terminalskruvarna på mottagarens eller mottagarens baksida. Placera slingantennen så högt som möjligt tills mottagning är acceptabel.