Hur man skapar en befolkningspyramid online

En befolkningspyramid är en graf som visar ålders-könsstrukturen i ett visst område. Betraktaren kan också urskilja befolkningstillväxt, födelse- och dödstal samt livslängd. Medan många människor skapar befolkningspyramider med Microsoft Excel, kommer detta med en inlärningskurva som kan visa sig frustrerande för dem som vill skapa en grundläggande graf. Onlinepopulationspyramidgeneratorer tar en del av arbetet med denna uppgift.

Organisera dina data om det behövs. Ställ in åldersgrupper. Om du skapar befolkningspyramiden för en klass, ställ in dina åldersgrupper enligt din lärares instruktioner. Annars använder du vad du tycker är lämpligt baserat på data. Många befolkningspyramider börjar med noll och anger åldersgrupper i intervaller om fyra. Observera hur många män och hur många kvinnor som ingår i varje åldersgrupp.

Använd en webbplats för att skapa en befolkningspyramid. Statisticum.org erbjuder ett gratis populationspyramidverktyg online (se Resurser).

Ge din befolkningspyramid en titel och undertext. Tilldela en stapelfärg för män och en annan för kvinnor. Skriv in området, året då uppgifterna samlades in och källan till uppgifterna.

Mata in data. Ange åldersgrupperna från yngsta till äldsta i den vänstra kolumnen. Ange antalet män och kvinnor som faller i varje åldersgrupp i högra kolumnerna.

Ange ditt namn och e-postadress. Klicka på "Klar" för att skapa din befolkningspyramid.