Hur man öppnar portar på min router för "Age of Empires 3"

För att kunna spela ett flerspelarspel av Age of Empires 3, antingen via Internet eller i ett lokalt nätverk, måste du se till att din router är konfigurerad för att hålla de särskilda portarna öppna för spelet att använda. Om du inte ställer in din router för att öppna dessa portar kan du få meddelandet "Misslyckades med att delta i spelet". Denna konfiguration kallas vidarebefordran av port och ställs in genom att komma åt din router via en webbläsare.

Steg 1

Öppna din webbläsare och ange routerns internetprotokolladress i adressfältet och tryck sedan på "Enter" på tangentbordet. Ett exempel på en routerns IP-adress är 192.168.1.1.

Steg 2

Klicka på länken eller fliken märkt "Port Forwarding" eller "Port Range Forward." Namnet kan variera beroende på din router.

Steg 3

Ange "2300" som början eller början av det första intervallet.

Steg 4

Ange "2310" som slutet på det första intervallet.

Steg 5

Se till att både TCP (Transmission Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol) är aktiverade som protokoll för portområdet 2300 till 2310.

Steg 6

Ange "80" som början och slutet av nästa portintervall.

Steg 7

Välj TCP som protokoll för 80-portintervallet.

Steg 8

Ange IP-adressen till din dator bredvid varje portintervall.

Steg 9

Aktivera varje portområde, om det behövs.

Spara ändringarna i din router och vänta tills routerinformationen uppdateras.