Så här startar du om XBox

Xbox 360 är nästa generations spelanordning och mediaspelare. Det kan visa filmer, spela spel och strömma innehåll (ljud eller video) medan du kör Xbox-gränssnittet i bakgrunden. Detta gör att du kan hålla reda på vänner som är online och ta emot och skicka meddelanden medan du gör något av det som anges. Ibland kan du behöva starta om din Xbox eftersom den har frusit eller på maskinens begäran. Omstart krävs vanligtvis efter firmwareuppdateringar. Om du inte har aktiverat automatisk omstart måste de slutföras manuellt.

Tryck på den stora strömknappen på höger sida av Xbox för att stänga av Xbox. Det är till höger om skivfacket.

Koppla bort nätadaptern från baksidan av Xbox och från väggen. Vänta i 30 sekunder och koppla sedan in den igen.

Tryck på strömknappen för att slå på Xbox igen.

Tips

Du kan också starta om din Xbox genom att hålla ned "Guide" -knappen på handkontrollen tills du ser alternativet "Stäng av Xbox". När maskinen stängts av håller du in "Guide" -knappen igen för att slå på Xbox igen.