Hur man ställer in lagerhanteringssystem med MS Office

Microsoft Office är ett utmärkt verktyg för att utveckla alla typer av affärsapplikationer, inklusive en databas för lagerhantering. Databasprogrammet som ingår i Microsoft Office-paketet kan användas för att utveckla ett omfattande databashanteringssystem, inklusive fullständig information om de olika produkterna som företaget producerar.

Steg 1

Logga in på din dator och öppna Microsoft Access. Microsoft Access är databasprogrammet i Office-sviten, och det är den produkt som är bäst lämpad för att bygga ett omfattande lagerhanteringssystem.

Steg 2

Klicka på avsnittet "Tabeller" i den tomma databasen och välj "Skapa tabell med hjälp av guiden." Detta är det enklaste sättet att skapa en ny tabell.

Steg 3

Ange varje fält du behöver för att fånga för ditt lagerhanteringssystem. Några fält som bör inkluderas är artikelnummer, produktbeskrivning, kostnad per enhet, försäljningspris och antal enheter.

Steg 4

Klicka på "Arkiv" -menyn och välj "Spara", stäng sedan bordet och klicka på avsnittet "Formulär" i databasen.

Steg 5

Välj "Skapa formulär med hjälp av guiden" och välj den tabell som du just skapade som ingångskälla. Klicka på fälten du vill inkludera i ditt datainmatningsformulär.

Välj från listan över tillgängliga format för ditt datainmatningsformulär och klicka sedan på "Slutför" för att fylla i datainmatningsformuläret. Be dina arbetare att använda detta formulär för att registrera ändringar i lagerdatabasen.