Hur man använder Visual Basic med Excel

Om du är trött på att formatera kalkylblad på samma sätt om och om igen, eller skriva in samma formler upprepade gånger, gjordes Excel Visual Basic for Applications (VBA) åt dig. Programmeringsspråket, en delmängd av Visual Basic, kan ersätta de tråkiga uppgifterna med en automatiserad funktion. Språket kräver inte ens ett extra kostnadskostnad --- du kanske inte har märkt det, men Excel Visual Basic Editor ingår i varje kopia av Excel.

Steg 1

Tryck på Alt + F11 för att öppna Visual Basic-redigeraren från Excel.

Steg 2

Klicka på "Infoga> Modul" för att öppna ett tomt modulfönster.

Steg 3

Kopiera och klistra in följande kod i det tomma fönstret: Sub BoldRed () With Selection.Font .ColorIndex = 3 .Bold = True End Sub

Tryck på F5 för att köra ditt makro. När du ser en makrodialogruta, ange genvägen du vill komma åt makrot med och klicka sedan på "Kör". Oavsett vilken text du har valt blir den automatiskt fet och röd. Du kan använda kortkommandot som du angav för att köra makrot när du vill.