Jag kan inte ta bort text från en PDF i Adobe Acrobat 9 Standard

Portable Document Format-filer kan visas av alla användare med ett PDF-läsprogram. För att skapa och redigera en PDF krävs ett PDF-skrivprogram. Adobe Acrobat-serien med PDF-skrivapplikationer är bland de mest populära. De är också bland de dyraste, allt från $ 199 till $ 799. En av funktionerna som delas mellan alla tre Acrobat-versioner - Standard, Pro och Suite - är möjligheten att redigera och ta bort text i PDF-filer. Du kan radera text från en PDF i Adobe Acrobat 9 Standard genom att följa några steg.

Steg 1

Klicka på "Verktyg" -menyn och markera alternativet "Avancerad redigering" för att visa en lista med redigeringsfunktioner. Klicka på alternativet "TouchUp Text Tool". Acrobat körs genom en process under vilken den identifierar teckensnitt i PDF-filen. Beroende på dokumentets storlek kan det ta några sekunder upp till en minut eller så.

Steg 2

Markera en del text som du vill ta bort. Klicka en gång i början av markeringen och dra till slutet av markeringen medan du håller ner musknappen. Du kommer att märka att en kant visas runt det avsnitt i dokumentet som den markerade texten är en del av.

Klicka på menyn "Redigera" och välj alternativet "Ta bort". Upprepa 2 och 3 för varje textdel som du vill ta bort från PDF-filen.