Låsa skärmorienteringen på iPad

Du kan låsa skärmens orientering på iPad från att rotera när enheten skiftas genom att trycka på knappen Rotationslås på sidan av enheten, som ligger ovanför volymkontrollerna.

Detta är en praktisk iPad-funktion och jag önskar att något liknande var tillgängligt på iPod Touch och iPhone, när som helst jag använder saken som ligger ner och roterar överallt vilket gör det praktiskt taget oanvändbart. Tack och lov iPad får det rätt!

[via Apple]