Ny Java Update 2012-006 för OS X tar bort Java

En ny uppdatering märkt Java för OS X 2012-006 har släppts för alla versioner av Mac OS X. Uppdateringsnamnet är dock något vilseledande, eftersom det istället för att uppdatera Java avinstallerar Java-pluginprogrammet från alla webbläsare på Mac . Detta görs som en säkerhetsåtgärd för att skydda mot potentiell skadlig kod, som konsekvent använt Java-exploater som ett sätt att attackera. Med Java borttagen från webbläsaren (men inte OS) tvingar Mac-användare att ladda ner den absoluta nyaste versionen av Java direkt från Oracle om plugin behövs.

Installera uppdateringsavlägsnandet kommer att orsaka att en "Missing Plugin" -varning visas om du besöker en webbsida som kräver Java. I sin tur leder det dig till Oracle för att ladda ner den senaste versionen av Java.

Om du inte hittar uppdateringen tillgänglig på din Mac, betyder det att du antingen avinstallerat Java redan, eller du har aldrig installerat det till att börja med. Att ignorera eller dölja uppdateringen är också möjlig, även om säkerhetsfördelarna med att gå igenom det är starka.

För dem som installerar uppdateringen men behöver Java för att komma åt vissa webbplatser, ladda ner den senaste versionen av Java och avaktivera den på en webbläsarbasis, eller till och med systemomfattande när det inte behövs.