Omvändbara USB-blixtkablar kan komma med ny iPhone och iPad

Apple kan introducera en reversibel USB-blixtadapter snart, vilket markerar en subtil men välkommen förändring till iPhone, iPad och iPod touch USB-kontakter. Den reversibla delen av kabeln är USB-sidan som ansluts till en Mac eller PC, eftersom blixtadapterns ände redan är reversibel.


Flera rapporter och bilder som hävdar att de är läckta Apple-adaptrar har uppstått för att stödja påståendet, och ett Apple-patent avslöts också som beskriver några av detaljerna.

Om du någonsin har fumlat runt försöker ansluta en USB-kabel till din dator vet du troligen hur användbar detta skulle vara, eftersom det inte längre skulle gissas vilken sida upp till USB-adapteränden måste vara att ansluta rätt. Uppriktigt sagt, det är typ av fantastiskt det har tagit så lång tid att ens överväga idén, förhoppningsvis pannar den ut.

Det finns ingen indikation på huruvida de omformade USB-kablarna, om de kommer, kommer att vara något hårdare än tidigare Apple USB-till-iOS-kablar, som tycks vara benägna att bränna över tiden.

Om vi ​​antar att det här ryktet pannar ut, är det ganska troligt att vi skulle se de nya USB-kablarna som introducerades tillsammans med iPhone 6 den 9 september och nästa generations iPad senare på hösten.