Skim - Lägg till anteckningar inom PDF-filer med Ultimate PDF Viewer för Mac OS X

Jag har bara funnit om Skim och jag tycker att den är väldigt användbar för personligt bruk, men jag kan föreställa mig att detta skulle kunna vara en stor produktivitetshöjning för alla i akademin i synnerhet. Kort sagt, Skim visar några PDF-filer snabbt som förväntat, men det är ännu viktigare att du tar anteckningar och annoterar delar av PDF-filen själv, hur cool är det? Om du är en student, lärare, forskare, pedagog eller någon som använder PDF-filer regelbundet, måste du absolut prova Skim och du kommer att tacka mig senare.

Utvecklare hemma
Hämta Skim 1.2.2 nu