Funktionerna i SCADA Systems

Övervakningskontroll- och datainsamlingssystem (SCADA) är centraliserade styrsystem som övervakar, samlar in och bearbetar data från sensorer placerade i en fabrik eller fjärrplats.

Identifiering

SCADA-system används i en mängd olika branscher såsom trafiksystem, elverktyg och masstransittsystem där utrustningsfunktioner måste övervakas noggrant och kontrolleras automatiskt. SCADA-system kan samla in data från sensorer samt skicka styrsignaler tillbaka till utrustningen som övervakas.

Funktioner

SCADA-system utför flera funktioner. De tre grundläggande funktionerna är övervaknings-, kontroll- och användargränssnittsfunktionerna. Övervakningsfunktionen samlar in data och skickar tillbaka den till den centrala datorn. Styrfunktionen samlar in data från övervakningssensorer, bearbetar den och skickar styrsignaler tillbaka till utrustningen enligt ett föreskrivet program. Användargränssnittet är ofta ett stort kontrollrum där individer kan övervaka SCADA-in- och utmatningssvar i realtid.

Användningsexempel

En storskalig tillämpning av ett SCADA-system är ett kärnkraftverk där tusentals sensorer övervakar verksamhetskritiska och säkerhetskritiska system. Datorsystemet samlar in data från sensorerna, bearbetar uppdateringar och gör datorstyrda justeringar av utrustning efter behov för att upprätthålla drifts- och säkerhetsparametrar. Förutom de automatiska kontrollerna bemannar de anställda ett stort kontrollrum där de övervakar hela systemet dygnet runt.