Vertikal markering med hjälp av det modifierade urvalsverktyget

Markera, klippa och klistra in är en del av praktiskt taget alla datoranvändares dagliga rutiner. Vi väljer önskad text genom att dra horisontellt över skärmen, markera vad vi vill kopiera eller redigera. Men säg att du vill markera vertikalt, i en kolumn text, istället för att välja en hel rad. Lätt gjort tack vare en enkel knapptryckning, och bara en annan genomtänkt och lite känd funktion i Mac OS X.


För att tillåta vertikal markering:

  • Håll ner alternativknappen medan du gör ett textval
  • Din markör kommer att omvandlas till ett kors
  • Nu kan du välja vertikalt istället för bara horisontellt, vilket visas i bilden nedan

Detta fungerar i de flesta kakaoappar och är extremt användbart för utvecklare, programmerare, scripters eller någon som arbetar med repetitiva textrader som behöver ändras. I ovanstående skärmdump har vi valt en repetativ sökväg som kan raderas eller ändras samtidigt.

Du kan faktiskt välja flera saker på det här sättet genom att hålla ned kommandot och alternativknappen när du redan har valt lite text.