Vad är ISO DIN-montering?

Billydentusiaster är sällan nöjda med fabriksstandardljudsystemet. Av denna anledning har många biltillverkare använt specialmonteringssystem för att enkelt ta bort och installera din egen utrustning.

ISO-standarden

Biltillverkare installerar ofta sin standardutrustning med monteringsfästen designade för en viss stil och storlek på radio. Eftersom de kommer att utforma en linje av sina fordon för att acceptera dessa fästen, är installationen av en mängd olika utrustning en modulär process. För köparen betyder det att du har alternativ för din utrustning och för tillverkaren betyder det att de är lättillgängliga. Toyota, Nissan, Mitsubishi och vissa Honda-fordon är bland dem som vanligtvis stöder ISO-monteringsstandarden.

ISO DIN

DIN-radioer är rektangulära radioapparater som effektivt sitter i jämnhöjd med radiopanelens ansikte istället för att vara infällda. De är inramade av fabriksstandardens ansiktsplattor, men i princip alla operativa kontroller är även med panelen. Dessa radioapparater klassificeras som enstaka eller dubbla DIN, med hänvisning till enhetens vertikala storlek.

ISO DIN-montering

ISO DIN-montering avser monteringssystem som använder ISO-fästen och DIN-standardplattor för att täcka DIN-radio.