Xcode 4 GM Released for Developers

Apple har släppt Xcode 4 GM för dem som är inskrivna i Mac och IOS utvecklingsprogram. Xcode 4 är en signifikant uppdatering till Xcode IDE och innehåller både iOS SDK 4.2 och Mac OS X SDK 10.6.

Enligt tidiga rapporter tillåter XCode 4 GM att utvecklare skickar iOS och Mac-appar direkt till sina respektive App Stores. Andra förbättringar inkluderar:

Xcode 4 har ett helt nytt, enda fönsterfönster för alla större arbetsflöden

Gränssnittsbyggare är nu integrerad i huvud Xcode IDE

Assistent visar en parad editor med kompletterande filer (rubriker, UI-kontroller etc.)

Fix-it markerar kod där ett fel upptäcks, när du skriver, och kan även fixa det för dig

Versionsredaktör visar en live-jämförelse genom SCM-historia, med Git eller Subversion

LLVM compiler 2.0 innehåller fullt stöd för C, Objective-C, och nu C ++

LLDB debugger är snabbare och använder mindre minne än GDB-debugging-motorn

- se anteckningar nedan om hur du aktiverar LLVM-kompilatorn eller LLDB-debuggeren

Instrument lägger till System Trace och nya IOS-instrument inklusive OpenGL ES

XCode 4 kräver att Mac OS X 10.6 installeras, om du är en utvecklare kan du få GM-utgåvan från Apples utvecklingscenter.

Uppdatering: Det kom och gick snabbt, Xcode 4 GM-byggningen har nu dras.

Uppdatering 2: Xcode 4 GM är tillbaka igen för nedladdning från Apples Dev Center.