Hur kan jag se borttagna textmeddelanden online?

Det är lätt att av misstag ta bort något viktigt genom att klicka på knappen. Raderade meddelanden raderas dock vanligtvis inte riktigt utan läggs åt sidan för att göra plats i telefonens minne för fler meddelanden. Med rätt programvara är det möjligt att återställa meddelanden som har försvunnit. Många versioner av programvaran för textåterställning inkluderar gratis spår och är användarvänliga.

Steg 1

Ta mobiltelefonen som innehöll meddelanden som raderades. För att återställa de raderade meddelandena behövs telefonluren.

Steg 2

Bläddra på Internet för återställningsprogram för SIM-kort. Det finns många dataräddningsprogram att hitta online, men du behöver programvara som är utformad speciellt för att återställa textmeddelanden från telefoner.

Steg 3

Ladda ner programvaran för återställning av SIM-kort. Detta bör ta 10 till 20 minuter. Om det tar längre tid, kontakta hjälpmenyn eller kontakta kundtjänst.

Välj ett datumintervall för meddelandet som raderades. Återställningsprogram fungerar vanligtvis i termer av datum snarare än efter avsändare eller meddelandets titel. Datum är det mest effektiva sättet att återställa raderade meddelanden. När du har valt datum för de raderade meddelandena ska de visas tillbaka på din telefon.