Så här byter du från Bash till Tcsh Shell i OS X Terminal

Bash är standardskalet i Mac OS X och har varit sedan 10.3, det anses allmänt vara de facto-skalstandarden i unix-världen. Det sägs att det finns vissa människor som föredrar att använda tcsh-skalet, eller kanske vill du bara bryta sig bort från normen. Att ändra standardskalet är ganska enkelt, men du kommer sannolikt att bli problem när du kör bash skalskript. Om du vill experimentera med tcsh och använda den som standardskal, så gör du det från GUI i tre enkla steg:


Ändra standardskalet från bash till tcsh som används av Terminal app i tre steg:

  1. Starta Terminal.app
  2. Från menyn Terminal väljer du inställningar
  3. I preferenser, välj "exekvera det här kommandot" och skriv / bin / tcsh i stället för / bin / bash

Det är allt. Nu när du öppnar en ny terminal blir det tcsh-skalet. För att återgå till bash, följ samma procedur men ersätt / bin / tcsh med / bin / bash.

Obs! De flesta skalskript för OS X är skrivna specifikt för bash, och byte till tcsh gör att många av dessa skript inte längre fungerar som de ska.

Om du bara vill experimentera med tcsh-skalet, försök att skriva

tcsh

vid Terminal-snabbmeddelandet och du kommer tillfälligt att ladda tcsh-skalet.

För att lämna tcsh-skalet på detta sätt, skriv

exit

i snabb takt och du kommer att lämna tcsh och vara tillbaka i bash skalet. Du kan göra det med något skal för att tillfälligt testa en annan ut, vare sig den är bash, tcsh, sh, zsh eller andra.