Hur man ändrar knappkommandon på en PSP Sony

Sony PlayStation Portable är en mycket anpassningsbar enhet, men när anpassad firmware installeras blir den ännu mer. Firmware är det som kör PSP, och anpassad firmware skapas av vardagliga användare. Anpassad firmware låter dig faktiskt ändra vad PSP-knapparna gör. Du måste köra anpassad firmware för att uppnå detta, vilket gör garantin ogiltig. Anpassad firmware är dock inte olaglig.

Slå på din PSP och vänta tills den startar helt. Stäng av PSP genom att hålla upp "Ström" -knappen igen, fortsätt att hålla tills PSP stängs av. Detta stänger helt av PSP istället för att sätta det i viloläge.

Håll den högra utlösaren på PSP och slå på den igen, fortsätt att hålla den högra utlösaren tills PSP startar om till återställningsmenyn. Återställningsmenyn kommer antingen att vara i grön, röd eller blå text.

Tryck ner PSP: s riktningsknapp tills "Registry Hacks" är markerat. Välj det så ser du ett par olika alternativ du kan ändra.

Välj "Button Assign" för att ändra "Enter" -knappen, som standard är "X" -knappen, till "O" -knappen i PSP. Tryck på "O" -knappen för att avsluta och välj "Avsluta" från huvudåterställningsmenyn. Din PSP startas om och du kan nu använda "O" -knappen som din "Enter" -knapp.