Hur konverterar man 9mm film till DVD

Film kräver en speciell projektor för att kunna spela den, så den bästa lösningen är att konvertera 9 mm film till DVD så att den kan ses med en dator eller DVD-spelare. Detta format försäkrar också filmens livslängd på lång sikt. Proceduren för att konvertera 9 mm film till DVD kan göras hemma och tar inte mer än ett par timmar att slutföra.

Kopiera

Steg 1

Hyr eller köp en 9 mm filmprojektor. Ställ upp det i ett mörkt rum mittemot en filmskärm på väggen. Trä 9 mm-filmen på projektorn och sätt på den. Fokusera filmen så att den blir skarp. Stäng av projektorn.

Steg 2

Placera en videokamera på ett stativ så att den riktas direkt mot skärmen och centreras där filmbilden projiceras. Slå på videokameran. Sätt på filmprojektorn och börja filmen.

Steg 3

Titta igenom videokameran och gör nödvändiga justeringar så att bilden av filmen på skärmen ser bra ut. Spola tillbaka filmen till början. Starta videokamerans inspelning och starta filmprojektorn så att filmen börjar spela igen från början.

Steg 4

Spola tillbaka filmen till början. Starta videokamerans inspelning och starta filmprojektorn så att filmen börjar spela igen från början.

Spela in hela filmen tills den når slutet av rullen. Stäng av videokameran. Stäng av projektorns glödlampa och spola tillbaka filmen till början. Ta bort filmen och stäng av projektorn.

Digitalisera

Steg 1

Anslut S-videoutgången från videokameran till Easy VHS till DVD (se Resurser) S-videoingång med en S-videokabel. Anslut Easy VHS till DVD USB-enheten till datorns USB-port.

Steg 2

Kör programmet Easy VHS to DVD. Välj "S-video" som ingång och "fullbild" som bildförhållandet för bilden från menyerna som presenteras av programvaran. Starta videokameran som spelar för att verifiera att bilden av den inspelade 9 mm-filmen visas i fönstret Easy VHS till DVD på datorn.

Steg 3

Spola tillbaka videon på videokameran till början. Tryck på knappen "Spela in" på programvaran Easy VHS to DVD. Starta uppspelningen av 9 mm filminspelning på videokameran.

Stoppa inspelningen på programmet Easy VHS to DVD. Följ menyalternativen för att spara den digitala filen för videoinspelningen på datorns hårddisk.

Konvertera med en Mac

Steg 1

Kör Toast-programvaran (se Resurser) och välj fliken "Video" längst upp till vänster. Välj undermenyn "DVD-Video". Välj "DVD" i det nedre högra hörnet av Toast-programmet.

Steg 2

Dra den digitala videofilen som skapades av 9 mm-filmen till höger om Toast-programmet. Välj ett menyval i avsnittet "Alternativ" i Toast till vänster och markera att DVD: n ska starta automatiskt när den sätts in i en DVD-spelare. Lämna kodningen på "Automatic" och skjutreglaget för videokvalitet på "Best".

Steg 3

Tryck på den röda "Spela in" -knappen längst ner till höger i programmet Toast och namnge DVD: n i fönstret som visas. Tryck på "OK" för att stänga fönstret.

Steg 4

Sätt i en tom DVD i skivfacket som nu har matats ut. Tryck på "Stäng facket."

Mata ut DVD-skivan när bränningen till skivan är klar. Avsluta rostat bröd och arkivera den digitala filen av 9 mm-filmen för framtida bruk.

Konvertera med en PC

Steg 1

Ladda ner och installera Nero 6 (se Resurser). Starta om datorn när programvaran har installerats. Sätt i en tom DVD i den DVD-inspelningsbara enheten.

Steg 2

Kör Nero 6-programmet. Klicka på ikonen "Foto och video" i Nero StartSmart-menyn.

Steg 3

Klicka på knappen "Lägg till videofiler" i fönstret "Innehåll" och markera den digitala filen för 9 mm-filmen. Tryck på "OK" -knappen för att stänga fönstret. Välj önskade alternativ i fönstret "Innehåll", som att konfigurera videokvaliteten, redigera videon och skapa kapitel automatiskt.

Steg 4

Skapa en meny för DVD: n genom att välja bland de alternativ som visas till höger i fönstret "Välj meny". Tryck på "Nästa" -knappen i det nedre högra hörnet.

Välj önskad typ av bränninställningar och ställ kopior till "1." Klicka på "Bränn" för att bränna den digitala filen till den tomma DVD-skivan. Ta bort skivan när bränningen är klar och avsluta Nero 6. Arkivera den digitala filen för framtida bruk.