Hur man öppnar BIOS i Windows 7

Du kan behöva öppna BIOS i Windows 7 om du behöver ändra systemtiden eller hantera datorns maskinvara. En dators BIOS är "det grundläggande in- och utgångssystemet." BIOS är faktiskt ett separat system som är oberoende av datorns operativsystem, till exempel Microsofts Windows 7. En dators BIOS utför en grundläggande kontroll för att se till att alla datorns maskinvarukomponenter fungerar korrekt vid första start.

Steg 1

Stäng av datorn. Du kan bara öppna BIOS innan du ser Microsoft Windows 7-logotypen när du startar din dator.

Steg 2

Sätt på din dator.

Tryck på BIOS-tangentkombinationen för att öppna BIOS på datorn. Vanliga nycklar för att öppna BIOS är F2, F12, Delete eller Esc. Många datorer visar den nyckel du behöver trycka på för att öppna BIOS innan du laddar Windows 7-operativsystemet.