Hur man använder en elektronisk skrivmaskin

Medan skrivmaskiner till stor del har ersatts av datorer och annan teknik har elektroniska skrivmaskiner fortfarande en plats i det moderna samhället. Dessa kontorsmaskiner är de perfekta verktygen för att skriva ut anteckningar och brev, och de gör det också enkelt att skapa kuvert och etiketter. En elektronisk skrivmaskin använder en displaypanel som skrivare kan använda för att kontrollera noggrannheten i sitt arbete innan typen går på sidan, vilket ger en viktig fördel och minskar fel och skriver igen.

Sätt i ett papper på skrivmaskinens baksida. Vrid handtaget mot dig för att rulla papperet på plats. Fortsätt vrida rullen tills papperet är i önskat läge.

Slå på skrivmaskinen. Strömknappens placering varierar från modell till modell, men den finns ofta på maskinens högra sida.

Börja skriva ditt dokument. Titta på den elektroniska displaypanelen medan du skriver. Denna elektroniska förhandsvisning ger dig en chans att korrigera eventuella fel innan de skickas till tidningen. När du når gränsen för förhandsgranskningsrutan skickas de första orden du skrev till papperet.

Ta bort ditt färdiga brev från skrivmaskinen genom att vrida på ratten tills papperet har matats ut. Lägg papperet åt sidan och sätt in ett kuvert i skrivmaskinen. Vrid på ratten tills kuvertet är placerat där du vill ha det.

Skriv adressen på kuvertet och vrid sedan på ratten tills kuvertet har matats ut.

Objekt du behöver

  • Papper

  • Kuvert