Hur man ställer in en Sony Dream Machine

ICF-C180 Dream Machine är utvecklad och tillverkad av Sony och fungerar som klockradio och väckarklocka. Den innehåller funktioner som en AM / FM-tuner, justerbar snooze-timer, tupplurstimer och platsbesparande kubdesign. Dream Machine-installation kräver både inställning av aktuell tid och alarmtid.

Klocka

Håll "DST / CLOCK" -knappen intryckt tills du hör ett pip och timvisningen börjar blinka.

Tryck på "+" eller "-" tills timmen är inställd på rätt tid.

Tryck en gång på "DST / CLOCK" tills minutlistan börjar blinka.

Tryck på "+" eller "-" tills minutlistan är inställd på rätt tid.

Tryck en gång på "DST / CLOCK". Du borde höra två pip och sedan se tiden blinka och ett par gånger.

Larm

Tryck på antingen "Alarm A" eller "Alarm B" -knappen. Den aktuella alarmtiden visas.

Vrid "Alarm Time Set" nob till "+" eller "-" för att ändra tidsförteckningen.

Tryck på samma alarminställningsknapp som du tryckte på i steg 1 för att avsluta inställningen av alarmtiden.