Så här ställer jag in min Jumbo Universal Remote (6 steg)

En Jumbo Universal Remote är inte bara en nyhetsartikel som ska placeras på ett soffbord eller ottoman. Dessa fjärrkontroller, som andra konventionella universella fjärrkontroller, fungerar med enheter som TV-apparater och videobandspelare. Denna fjärrkontroll, med lätt att se och trycka på knappar, kan ersätta alla fjärrkontroller i hemmet. Alla Jumbo Universal-fjärrkontroller har ett alternativ som låter dig söka efter olika koder som motsvarar de enheter du äger.

Steg 1

Sätt i två AA-batterier i batterifacket som sitter på fjärrkontrollens baksida.

Steg 2

Slå på videobandspelaren, TV: n eller någon annan enhet som du använder med Jumbo Universal Remote.

Steg 3

Håll "Kodsökning" -tangenten intill fjärrkontrollens ovansida tills fjärrkontrollens röda lampa lyser. Släpp sedan nyckeln.

Steg 4

Rikta Jumbo-fjärrkontrollen mot enheten du slog på i det andra steget.

Steg 5

Tryck på fjärrkontrollens “Power” -knapp upprepade gånger. Jumbo-fjärrkontrollen går igenom olika koder. Sluta trycka på "Power" när enheten stängs av.

Tryck på “Mute” på fjärrkontrollen för att installera koden.