Mac OS X: Ändra ditt användar-ID

Nyligen anslutde jag min Mac till min Linux-baserade NFS-server hemma. Jag använder NFS för att komma åt filer från två andra Linux-lådor och på varje server är mitt UID (unikt id) satt till 1000. För att jag enkelt ska få full tillgång till mina NFS-aktier från OS XI ändrade min UID för att matcha:
dscl . -change /Users/will UniqueID 501 1000
chown -R 1000 /Users/will

Kom ihåg att springa kommandot chown efteråt, eller du kommer inte få tillgång till din hemkatalog. Slutligen logga ut och logga in.