Flytta Apps Out av programmappen i OS X

Har du märkt när du försöker flytta en ansökan ur mappen / Program i moderna versioner av Mac OS X kommer du att sluta skapa ett alias för appen istället?

Det beteendet är en säkerhetsfunktion som introducerades för OS X i Lion men fortsätter till Mavericks, vilket är avsett att hjälpa till att förhindra att oavsiktligt raderar eller flyttar appar och på något sätt är det enkelt att snabbt skapa ett appalias. Men vad händer om du faktiskt vill flytta en ansökan från / Program / katalog till en annan plats?

Om du vill flytta en app ur mappen Program kan du enkelt göra det: bara håll ner kommandotangenten medan du drar appen ur mappen. Detta gör att det kan komma ut ur den innehållande mappen och gå till den nya destinationen.

Det enda verkliga undantaget från det här tricket är om applikationsdestinationen är papperskorgen, eftersom du fortsätter att behöva ange administratörslösenordet om du försöker avinstallera en app genom att dra den i papperskorgen på gammaldags sätt. Det är också en säkerhetsfunktion i OS X, som syftar till att förhindra oavsiktlig borttagning av appar.