Använd flygplansläge med Wi-Fi och Bluetooth aktiverat på en iPhone eller iPad

Om du vill använda en iPhone eller iPad under ett flygplan ska du aktivera flygplansläge för att inaktivera de inbyggda trådlösa kommunikationsaspekterna på enheten. Flygplansläget inaktiverar mobil- och 3G / 4g-anslutning, GPS, Wi-Fi och Bluetooth-funktioner, men hur ska du använda inflight-wi-fi-tjänsten om allt är avstängt? Lösningen är att aktivera flygläget som vanligt, men sedan slår du på Wi-Fi eller Bluetooth separat på iOS-enheten manuellt:

  • Starta inställningar och vrid "Flygläge" till "ON"
  • Tryck på "Wi-Fi" och vrid växeln till "ON", anslut med det trådlösa nätverket som vanligt
  • För Bluetooth-användning, tryck på "Allmänt" och tryck sedan på "Bluetooth" för att aktivera separat

Antingen val kommer inte att återanvända mobilmodemet eller anslutningen, vilket normalt håller dig inom räckhållet för acceptabelt beteende för de flesta flygningar. Du kommer noga att kolla med det specifika flygbolaget innan du gör det, men chansen är att om de erbjuder inflight-trådlös service är det acceptabelt beteende.

Utan att flyga, använder flygplansläget men slår på wi-fi är ett enkelt sätt att tillfälligt vända en iPhone till en iPod touch, så att du kan använda Wi-Fi-nätverk men undvika eventuella dyra röst- eller dataroamingavgifter.