Vad är hårdvaruautentisering?

Uttrycket "hårdvaruautentisering" avser ett säkerhetssystem som använder en hårdvaruenhet för att ge användare åtkomst. Maskinvaruautentisering används oftast för datorsystem och nätverk för att skydda känslig data.

USB-säkerhetsnycklar

Universal Serial Bus (USB) säkerhetsnycklar, även kallade säkerhetstoken, är små enheter som ansluts till en dators USB-port för autentisering. Detta lägger till ett extra lager av säkerhet, eftersom användaren inte bara måste känna till systemlösenordet utan också måste ha säkerhetsnyckeln.

Finger sveper

En annan vanlig typ av hårdvaruautentisering involverar en enhet som läser en användares fingeravtryck. Dessa enheter består vanligtvis av en pad ansluten till en dators USB-port via en kabel. Användaren sveper sitt finger över dynan, vilket matchar användarens fingeravtryck till en bild som lagras i systemet för att ge åtkomst.

Optiskt erkännande

Optiska igenkänningsenheter liknar finger-svepningsenheter genom att de lägger till ett lager av säkerhet baserat på lagrade biometriska data. Dessa enheter är i grunden kameror som ansluter till en dator och skannar en användares näthinna; bilden matchas sedan till en lagrad retinalbild för autentisering.