Så här kontrollerar du bitrate av MP3, M4a, och ljudfiler från kommandoraden i Mac OS X

Mac-användare kan snabbt få bithastigheten för någon MP3, M4a eller annan ljudfil från kommandoraden i OS X.

För att komma igång, starta Terminal (från / Program / Verktyg / eller via Spotlight) och skriv sedan följande kommando på ett filnamn för att fråga bithastigheten för den ljudfilen:


afinfo filename |grep "bit rate"

Kommandot kommer att rapportera om någonting som:

bit rate: 320000 bits per second

Bithastigheten rapporteras i bitar per sekund men i full notering så är 320000 samma som 320kbps, 192000 är densamma som 192kbps och så vidare.

Till exempel kan du använda det här på en fil med namnet "thunderstorms.m4a" som något av följande:

$ afinfo /Users/Paul/Downloads/thunderstorms.m4a | grep "bit rate"
bit rate: 192000 bits per second

I det här exemplet är m4a-ljudfilbitratet 192kpbs.

Avinfo-kommandot ingår i Mac OS X och utan att det bifogade grep-kommandot rapporterar tillbaka utökad information om ljudfiler som beskrivs här. Det kan vara ett riktigt bra verktyg för många användare, särskilt ljudentusiaster och ljudingenjörer.

Om du inte gillar att arbeta i kommandoraden kan du också hämta den här informationen från iTunes med hjälp av den inbyggda Get Info-funktionen, som finns tillgänglig i Mac OS X och Windows-versioner av iTunes, men det är självklart inte iTunes tillgänglig från kommandoraden på samma sätt.