Hur man blockerar begränsade samtal på en mobiltelefon

Ibland blir det nödvändigt att blockera telefonnummer från att ringa din mobiltelefon. Detta kan bero på en förändring i personliga relationer eller överanvändning av en personlig mobiltelefon av en kollega eller anställd. Det kan också bero på hot eller obekväma telefonsamtal från en individ. Blockering av nummer är en ganska enkel process som gör att samtal inte längre kan accepteras av telefonen utan skickas direkt till röstbrevlådan.

Gå till listan "Senaste samtal" på din telefon. Om du trycker på den gröna "Ring" -knappen när ingen ringer kommer skärmen "Senaste samtal" att visas.

Bläddra till numret du vill lägga till i listan med begränsade samtal. Välj "Alternativ" på din telefon. Den ska visas längst ner på skärmen över knappen du behöver trycka på för att välja den.

Bläddra igenom menyn "Alternativ" tills du når "Lägg till i avvisningslista". Tryck på knappen som har ordet "Välj" över sig. Ett meddelande ska visas som anger att numret har lagts till i avvisningslistan.

Varningar

Du kommer fortfarande att kunna ta emot sms och röstmeddelanden, men din telefon ringer inte längre först. Var noga med att dokumentera och spara kopior av olämpliga textmeddelanden eller röstmeddelanden för att stödja polis eller rättsliga åtgärder, om det behövs.