Hur man mäter kapaciteten hos en kabel med en multimeter (3 steg)

Elektricitet beror på flödet av små subatomära partiklar som också har en negativ laddning. Det har lett till en teknisk revolution och har gjort det möjligt för mänskligheten att ha lyx som belysning, uppvärmning och TV. Elektriska enheter är tillverkade av ett antal nyckelkomponenter som motstånd, induktorer och kondensatorer. Kondensatorer är komponenter som kan lagra elektrisk energi och urladdar den efter en viss tidsperiod. Kapacitansen för alla elektriska enheter, inklusive ledningar, kan mätas med en multimeter.

Steg 1

Anslut sonderna till multimetern. Det borde finnas två som är färgade röda och svarta, och dessa levereras med multimeter. Den röda sonden ska anslutas till den positiva anslutningen på multimetern och den svarta sonden ska anslutas till den negativa sonden på multimetern.

Steg 2

Slå på multimetern. För att testa om multimetern fungerar och att batterierna inte börjar ta slut, byt den till motståndsläge. Tryck på de två sonderna tillsammans. LCD-skärmen bör läsa ett litet motstånd på cirka 0,5 ohm eller mindre.

Växla multimeter till kapacitansläge. Anslut de två sonderna till vardera sidan av kabeln. LCD-skärmen visar nu det korrekta värdet på kapacitansen. Kapacitans mäts i Farads, men ledningar har ett mycket litet värde på cirka 10 ^ -12 Farads (Pico-Farads).