Hur man överför en Apple-garanti

Apple är ett företag som producerar konsumentelektronik. Det finns två typer av Apple-garantier för denna konsumentelektronik. Den första ettåriga garantin kan användas så länge du har produktens serienummer. För att överföra ett års garanti till en annan person behöver du bara överföra serienumret. Apple Care Protection Plan-garantin kräver dock ytterligare steg för att kunna överföras. Dessa steg beskrivs nedan.

Steg 1

Överför originalköpsbeviset till den nya ägaren av produkten som omfattas av garantin.

Steg 2

Överför Apple Care Protection Plan Certificate och Apple Care Protection Plan-förpackningen till den nya ägaren av produkten som omfattas av garantin. Detta inkluderar allt tryckt material och villkoren.

Steg 3

Skapa ett dokument med "Plan Agreement Number", serienumren på den täckta utrustningen som överförs och namnet, adressen, telefonnumret och e-postadressen till den nya ägaren.

Skicka dokumentet som skapades i steg 3 till Apple via e-post, fax eller e-post till följande adress:

Apple Inc. ATTN: Avtalsadministration MS: 217AC 2511 Laguna Blvd, Elk Grove, CA 95758, USA: s faxnummer 916-399-7337 [email protected]