Senaste Leopard Build innehåller stöd för nytt filsystem

Apple World har rapporterat att den senaste byggnaden av Apples nästa generations operativsystem, "Leopard" kommer att omfatta stöd för Sun Microsystems ZFS-filsystem. ZFS-filsystemet har beskrivits av Sun som "Det sista ordet i filsystem." Det verkar som om HFS + dagar är numrerade, men på samma notering ser ZFS ut som ett utmärkt alternativ. Läs vidare för vad du kan förvänta dig av ZFS.


Sammantaget erbjuder ZFS följande viktiga fördelar: -

  • Pooled storage - Inget krav på en volymchef när extra volymer läggs till, volymen läggs helt enkelt till en pool som skapar en vdev (virtuell enhet), en samling av vdevs utgör en zpool, vilket i huvudsak är lagringsutrymme för filsystemet .
  • Snapshots - skrivskyddad punkt i filsystemets gång
  • Kloner - skrivbar kopia av en stillbild
  • RAID-Z - Används av copy-on-write; snarare än att skriva över gamla data med nya data, skriver den nya data till en ny plats och överskriver sedan pekaren till de gamla data
  • Upptäcker och korrigerar korruptionsdata
  • Otroligt snabb på grund av intelligent förhämtning och dynamisk stripning.

Artikel Källa