AT & T säger: iPhone 3G och iPhone 3GS-användare får MMS-tjänsten den 25 september

Om du är en ägare av iPhone 3G eller iPhone 3GS och du är på AT & T-nätverket, kommer du vara glad att höra att AT & T äntligen går ut ur cellstenens åldrar och den 25 september 2009 kommer SLUTSTÄLLA MMS på iPhone! Det är roligt att vara glada att få en 7-årig teknik på den annars väldigt moderna iPhonen, men AT & T har varit svagt långsam med att möjliggöra MMS-tjänsten för iPhone-användare. För närvarande om du är en AT & T-abonnent och någon skickar ett MMS-meddelande kan du få ett irriterande textmeddelande med en URL till en skummad webbsida och inloggning / lösenord för att få tillgång till en superminskad kvalitetsbild av det skickade originalet. Jag säger * kan * få det irriterande meddelandet, eftersom jag i genomsnitt får cirka 30% av inkommande MMS på så vis, de resterande 70% går vilse i mysteriet AT & T MMS-avgrund och jag får inte någon anmälan alls. Hooray AT & T! Välkommen till 2002! fel 2009!

via TUAW