Hur man programmerar en Adelphia-fjärrkontroll

Adelphia fjärrkontroller används vanligtvis med Time Warner kabelboxuppsättningar. De kan enkelt programmeras för att styra en mängd olika hemelektronik. TV-, video- och DVD-spelare kan alla styras via den universella fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen levereras med en användarhandbok som är mycket viktigt att ha tillgång till när du programmerar din fjärrkontroll. Varje TV har sin egen unika kod som måste anges för att TV: n och fjärrkontrollen ska kunna anslutas till varandra.

Steg 1

Hitta tv-märket i användarhandboken till din som medföljde din Adelphia-fjärrkontroll. Koden kommer att vara antingen tre eller fyra siffror lång. Många tv-tillverkare kommer att ha flera koder.

Steg 2

Sätt på TV: n. Ta fjärrkontrollen och håll inte knapparna "TV" och "Select" samtidigt tills du inte vänder mot TV: n tills den röda lampan blinkar två gånger på fjärrkontrollen.

Steg 3

Ange den tre- eller fyrsiffriga koden. Om det är korrekt bör den röda lampan blinka två gånger. Om den inte gör det, ange nästa kod som anges för tillverkaren.

Testa fjärrkontrollen. Vänd mot TV: n och försök justera volymen eller kanalen. Kontrollera också om fjärrkontrollen stänger av och sätter på TV: n igen med strömbrytaren.